Steunregeling

De Vlaamse overheid stimuleert groene energie en warmte-krachtbesparing  via:

  • steuncertificaten voor groene stroom productie en warmte-krachtbesparing.
  • een premie voor micro-WKK kleiner dan 10 kW.
  • een call voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW < vermogen per turbine ≤ 300 kW).
  • een call voor groene warmte, restwarmte en biomethaan.
     
Groenestroom- en warmte-krachtcertificaten

Bepaalde installaties hebben recht op steuncertificaten. Deze worden toegekend door de VREG en kunnen verhandeld worden via het VREG-platform.

Overzicht van de certificaatgerechtigde groenestroom- en warmte-krachtinstallaties in Vlaanderen

Eigenaars van een kwalitatieve micro-warmtekrachtinstallatie met elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW, die gelegen is in het Vlaams gewest kunnen een premie ontvangen. Hiervoor moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Voor micro-warmtekrachtinstallatie zonder vergunningsplicht is de startdatum dezelfde als de datum indienstneming. De installatie mag pas in werking gaan, zodra de AREI-keuring uitgevoerd is.

Nieuwe windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kW tot en met 300 kW, die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, kunnen in aanmerking komen voor investeringssteun.

Projecten kunnen enkel steun aanvragen tijdens een oproep voor projecten (call).

Er is een investeringssubsidie voor nieuwe installaties die:

  • groene warmte uit biomassa produceren (groter dan 1 MWth)
  • groene warmte uit geothermie (groter dan 1 MWth)
  • restwarmte benutten
  • biomethaan produceren en injecteren.

Jaarlijks wordt een nieuwe oproep (call) georganiseerd

Het VEA volgt voortdurend de evoluties van groene stroom en WKK op. De steun wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig afgestemd op de reële noden.