Wetgeving

In de Europese richtlijnen (richtlijn 2004/8/EG en 2009/28/EG) werden bindende doelstellingen vastgelegd die vertaald werden in de Vlaamse regelgeving nl. in het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010.
Nadere regels zijn opgenomen in de ministeriële besluiten en omzendbrieven.

Biomassa
Call voor groene warmte, restwarmte en biomethaan

Het Energiebesluit: Titel VII

  • Groene warmte:  Hoofdstuk IV
  • Restwarmte en warmtenetten: Hoofdstuk V
  • Biomethaan: Hoofdstuk VI

Het Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van
nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan van 21 december 2018: pdf bestandMBcallgroenewarmte2019-1.pdf (131 kB)

Zonne-energie