Wetgeving

In de Europese richtlijnen (richtlijn 2004/8/EG en 2009/28/EG) werden bindende doelstellingen vastgelegd die vertaald werden in de Vlaamse regelgeving nl. in het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010.
Nadere regels zijn opgenomen in de ministeriële besluiten en omzendbrieven.

Biomassa
Call voor groene warmte, restwarmte en biomethaan
Zonne-energie