Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden. 

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

  vermogen ≤ 10 kW    > 10 en ≤ 250 kW > 250 en ≤ 750 kW
vanaf 1 augustus 2020 0,0367 (27247 kWh) 0,525 (1904 kWh) 0,631 (1584 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 0,000 0,525 (1904 kWh) 0,591 (1692 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 0,000 0,661 (1512 kWh) 0,740 (1351 kWh)
3 augustus 2017 - 31 juli 2018 0,000 0,661 (1512 kWh) 0,718 (1392 kWh)
1 augustus 2016 - 2 augustus 2017 0,0126 (79365 kWh) 0,741 (1349 kWh) 0,746 (1340 kWh)
23 augustus 2015 - 31 juli 2016 0,448 (2232 kWh) 0,581 (1721 kWh) 0,469 (2132 kWh)
1 januari 2015 - 22 augustus 2015 0,000 0,596 (1677 kWh) 0,493 (2028 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Ook interessant

Informatie over