Zonnepanelen met startdatum vanaf 1 januari 2021 tem 16 juli 2021

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,286 (3496 kWh) 0,513 (1949 kWh) 0,303 (3300 kWh)
1 januari 2021 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,00 0,464 (2155 kWh) 0,268 (3731 kWh)

Het project moet gedurende de volledige steunperiode voldoen aan de voorwaarde van burgerparticipatie.

zonder burgerparticipatie ≤10 kW >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,284 (3521 kWh) 0,510 (1960  kWh) 0,298 (3355 kWh)
1 januari 2021 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,00 0,460 (2173 kWh) 0,263 (3802 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

Geen groenestroomcertificaten

Om groenestroomcertificaten te ontvangen, moet de installatie voldoen aan alle voorwaarden die beschreven zijn in het Energiedecreet, Energiebesluit en de technische reglementen.

Enkele voorbeelden van situaties waarin u geen groenestroomcertificaten kan ontvangen zijn:

 • er is geen projectcategorie bepaald is (in bovenstaande tabellen weergegeven met n.v.t.)
 • als de installatie in aanmerking komt voor het systeem call groene stroom.
 • de elektriciteitsproductie is geproduceerd gedurende de periode dat de
  • bandingfactor 0,00 was
  • elektriciteitsprijzen negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren (enkel voor zonnepanelen die groter of gelijk zijn aan 500 kWp)
 • het maximaal productievolume is bereikt
 • de steunperiode van 12 jaar is voorbij.

Maximaal productievolume

Het maximaal productievolume wordt berekend door de netbeheerder op basis van onderstaande formule:

Max. productievolume in MWh = U * VU * # jaren

 • U: het het piekvermogen van de zonnepanelen in MWe

 • VU: het aantal vollasturen
 • # jaren: 10 jaar

De parameter VU wordt bepaald op basis van het definitieve OT-rapport voor de representatieve projectcategorieën (pdf bestand2020/2/deel1 (1.56 MB) pagina 31 en 98). Voor zonnepanelen met een AC-vermogen groter dan 10 kW en kleiner of gelijk aan 750 kW is het aantal vollasturen (VU) bepaald op 899.

Wetgeving

De voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten is bepaald in artikel 6.1.3 van het Energiebesluit.

Het niet toekennen van groenestroomcertificaten gedurende de periode dat de elektriciteitsprijzen gedurende minstens zes uur negatief zijn, is bepaald in artikel 6.1.3/2 van het Energiebesluit.

Hoe en wie het maximaal productievolume berekent is bepaald in artikel 6.1.3/3.§ 2 van het Energiebesluit.

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Published on: 
24-05-2022